Privacy verklaring

In aanmerking nemende:

www.kobuxbonbons.nl is eigendom van Kobux BV. (hierna: Kobux). Voor Kobux is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens van haar klanten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Kobux zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt.
Het doel van deze Privacyverklaring is om de klant te informeren over de manier waarop Kobux gebruik maakt van de persoonsgegevens die over haar klanten worden verzameld op of via deze website en hoe de klant deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens

Met het gebruik (willen) maken van de diensten van Kobux, de koop van een product en/of de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring  gaat de koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat Kobux zijn / haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in dit document aangegeven manier en aangegeven doeleinden. Indien (aanvullende) toestemming van de klant vereist is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat zijn e-mailadres door de partner gebruikt moet worden voor de uitvoering van de koop van de deal, wordt daar apart door Kobux om gevraagd.

De klant kan zijn / haar toestemming op ieder moment zonder opgave van reden herroepen, door een email te sturen naar jerome@kobuxbonbons.nl

Als de klant jonger dan 16 jaar is en gebruik wil maken van één of meer van de diensten van Kobux, waarbij Kobux de toestemming vraagt voor de verwerking van die persoonsgegevens, is de toestemming van de ouders van de klant nodig. In dat geval staat de klant er voor in dat zijn / haar ouders die toestemming geven c.q. hebben gegeven. 

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens

Kobux heeft de, in artikel 4 beschreven persoonsgegevens, nodig  van de klant om de klanten te kunnen helpen die gebruik willen maken van de diensten van Kobux.Voor het aankoopproces verwijst Kobux tevens naar artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uitgangspunt is dat Kobux géén persoonsgegevens aan derden verstrekt. 

Artikel 4 Soort persoonsgegevens

Kobux verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant:

  1. naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  2. e-mailadres
  3. IP-adres
  4. Telefoonnummer

En indien de klant de onderstaande gegevens vrijwillig heeft opgegeven:

  1. Bedrijfsnaam
  2. Provincie
  3. Postcode
  4. Fax

 Artikel 5 Transparantie verwerking persoonsgegevens

Kobux streeft ernaar volledig transparant te zijn in de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en geeft steeds aan welke gegevens waarvoor worden verwerkt. Op elk moment kan de klant vragen of Kobux gegevens van de klant verwerkt en inzage vragen in die gegevens en voor welk doel, en deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Hiertoe kan de klant een e-mail sturen met vermelding van zijn / haar naam en adres aan de helpdesk van Kobux: jerome@kobuxbonbons.nl Binnen 4 weken ontvangt de klant een reactie.

Artikel 6 Afmelding diensten Kobux

De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de diensten van Kobux door  een e-mail te sturen naar: jerome@kobuxbonbons.nl Kobux verwijdert de gegevens van de klant dan en de klant ontvangt dan geen e-mails meer van Kobux. 

Artikel 7 Beveiliging gegevens

Kobux maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft Kobux technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Artikel 8 Bezoekgegevens

Op de website(s) van Kobux worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Kobux haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als Kobux zulke gegevens vastlegt, zorg Kobux ervoor dat deze op geen enkele manier naar klanten herleidbaar zijn.

Artikel 9 Gebruik van cookies

Kobux maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Artikel 10 Wijzigingen

Kobux behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor Kobux persoonsgegevens verwerkt, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vraagt Kobux waar nodig, de aanvullende toestemming van de klant. Bij vragen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via jerome@kobuxbonbons.nl of door middel van een brief naar:

 

Kobux B.V.

Putweg 20   5966PS,  America (l)

 

Deze Privacyverklaring is aangepast op 12 September 2013