Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

a. Consument: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b. Kobux: Kobux B.V.

c. Klant: de persoon die een product van de webwinkel aankoopt.

d. Koopovereenkomst: de gesloten overeenkomst tussen Kobux en de klant van aankoop van een product van de webwinkel.

Artikel 2 Aanvaarding Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

2.1  Deze Algemene Voorwaarden met daarin opgenomen de gebruiksvoorwaarden worden door u als koper aanvaard doordat u deze bij de bestelling aanvaard door het aanvinken van het daarvoor opgenomen vakje of doordat u daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst of het goed. In dat geval erkent u dat Kobux het gebruik van haar diensten als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden beschouwt.

2.2  Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde onder www.kobuxbonbons.nl  gelezen worden.

 

Artikel 3 Werkwijze aankoop van een product

Zo koopt u een product op www.kobuxbonbons.nl :

  1. Ga naar de webshop en selecteer uw producten met de knop "bestellen". 
  2. Indien u een voucher code heeft voer deze dan in en daarna selecteert u de knop "stap 2: Gegevens"
  3. Geef aan of u als "eenmalig bezoeker" of als "terugkerende klant"  wilt bestellen. Selecteer vervolgens de knop " Doorgaan" of "Inloggen"
  4. Indien u gekozen heeft om als "eenmalige bezoeker" te bestellen dan vragen wij u vriendelijk om de gevraagde velden in te vullen. Indien u een afwijkend afleveradres heeft dan dit aub aangeven en nieuwe velden invullen. Selecteer vervolgens de knop "Doorgaan"
  5. U komt nu bij stap "4 Verzendmethode". Voor alle orders met een orderbedrag van 145 EUR  (inclusief 6% BTW) of meer verzenden wij gratis, voor aller orders minder dan 145 EUR rekening wij 6,95 EUR verzendkosten. U kunt verder gaan door de knop "Doorgaan"  selecteren.
  6. Vervolgens komt u aan bij stap "5 Betaalmethode". Hier kunt u kiezen voor de online betaalmethode iDEAL. Deze informatie staat ook op uw factuur  die u automatisch per mail toegestuurd krijgt. Selecteer de knop "Doorgaan" om naar de volgende stap te gaan.
  7. Bij stap " 6 Overzicht bestelling" krijgt u een overzicht te zien  van uw order Indien u nog verdere opmerkingen heeft dan kunt u deze hier invullen.
  8. Indien u akkoord gaat met de order en de Algemene voorwaarden" vink deze dan aan en selecteer de knop "Bestel". Hiermee gaat u naar de betaalpagina van uw bank omde betaling te doen en daarme plaats u uw bestelling. Een bevestiging van de order wordt gestuurd naar het eerder door u aangegeven e-mail adres. Wij zullen binnen 1 werkdag met u contact opnemen om een leverdatum samen vast te stellen. Indien u een product heeft gekozen dat uit voorraad leverbaar is dan wordt dit zonder tegenbericht van ons de volgende werkdag geleverd indien u deze order voor 15:00 geplaatst heeft.

Artikel 4 Totstandkoming Koop / Verkoop

4.1  De aanvaarding door de klant van de aangeboden producten vindt plaats bij stap vier door de Algemene Voorwaarden met gebruiksvoorwaarden te accepteren, middels het vakje dat daarvoor is opgenomen actief aan te vinken en vervolgens de betaling te voltooien door op de knop “Bestel” te selecteren.

Artikel 5 Herroeping

5.1    Indien het aangekochte product een voedingsmiddel betreft is herroeping niet meer mogelijk. 

Artikel 6 Wijzigingen website

6.1  Kobux behoudt zich het recht voor om de omvang en functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

6.2  Hoewel kobux er alles aan doet om haar service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan.

6.3  Kobux aanvaardt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor technische storingen of dataverlies.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1    Het soort persoonsgegevens die Kobux verwerkt en de manier waarop ze daarmee omgaat zijn expliciet opgenomen en terug te vinden in ons Privacybeleid.

 

Artikel 8 Intellectuele Eigendom

8.1    Kobux behoud zich alle auteurs- en andere (intellectuele eigendom)rechten voor op hun merken, namen en logo’s, de service, evenals op de gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s, andere afbeelden, teksten en databases (hieronder "beschermd eigendom" genoemd).

8.2    Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kobux is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 9 Toepasselijkheid en wijziging Algemene Voorwaarden

9.1    Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de Partner gesloten Overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de Overeenkomst niet.

9.2    Kobux kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om (nieuwe) wettelijke eisen om te zetten/te verwerken of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele Voorwaarden vindt u onder www.kobuxbonbons.nl

 Mocht u het met de gewijzigde Voorwaarden niet eens zijn, en deze niet accepteren bij een door u gewenste koop, dan kan u onze service helaas niet meer gebruiken. Mocht zo’n wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhouden, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, dan word u daarvan op de hoogte gesteld en vragen we, waar nodig, uw aanvullende toestemming.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1    Op deze Overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG).

10.2    Voor overeenkomsten die niet zijn gesloten met consumenten is de plaats van betaling s’-Hertogenbosch en de uitsluitend bevoegde rechtbank s’Hertogenbosch. Het forum is eveneens s’-Hertogenbosch, indien bij het instellen van een gerechtelijke eis de woonplaats of de normale verblijfsplaats van de contractpartner niet bekend zijn of indien deze geen zetel in Nederland (meer) heeft.

 

Artikel 11 Gegevens Kobux

11.1.1    De website www.kobuxbonbons.nl evenals het systeem voor de verkoop van producten op deze site worden geëxploiteerd door:
Kobux  B.V.
Putweg 20

5966PS, America

Kamer van Koophandel nummer: 5204227

BTW nummer: NL850275015B01

E-mail: jerome@kobuxbonbons.nl